Tel: 666 314 721 | Email: minska.natalia@gmail.com

Joga Natalia Mińska

Regulamin zajęć jogi (joganatalia.pl)

 

DANE WŁAŚCICIELA STRONY (JEDNOCZEŚNIE ORGANIZATORA ZAJĘĆ) ORAZ KONTAKT

 1. Dane właściciela strony i organizatora zajęć: NAMI Natalia Mińska, ul. Albańska 20/1, 60-123 Poznań, NIP: 7871964360, REGON: 382091340
 2. Kontakt: Natalia Mińska, tel. 666 314 721, e-mail: minska.natalia@gmail.com

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Każdy Uczeń przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
 2. Przed pierwszymi zajęciami przyjdź co najmniej kwadrans wcześniej, aby zapoznać się z zasadami uczestnictwa w zajęciach, dopełnić formalności i wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia.
 3. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdrowiem (długotrwałe lub doraźne dolegliwości, schorzenia, kontuzje), menstruację lub jesteś w ciąży, każdorazowo zgłoś ten fakt osobie prowadzącej. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dostaniesz wskazówki jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić. Osoby z problemami zdrowotnymi są zobowiązane do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.

 

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Przychodź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jest to czas na przebranie się, sprawy formalne i ewentualne pytania do nauczyciela.
 2. Okrycia wierzchnie oraz buty zostaw w miejscu do tego przeznaczonym.
 3. Na zajęcia ubierz się w wygodne ubranie nie krępujące ruchów np. koszulkę i krótkie spodenki. Ćwiczymy boso.
 4. Ćwicz najwcześniej 2 godziny po lekkim posiłku. Żołądek powinien być pusty, dlatego po obfitym posiłku trzeba poczekać nawet 3-4 godziny.
 5. Jeśli czujesz dyskomfort lub ból, zaprzestań ćwiczenia i poinformuj nauczyciela. .
 6. Dbaj o czystość i porządek w sali. Po każdym ćwiczeniu odnoś pomoce na ich miejsce.

 

OPŁATY

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Opłat, według obowiązującego cennika, prosimy dokonywać przed zajęciami w recepcji. Karnet jest ważny od dnia wykupienia przez miesiąc np. od 4.11. do 3.12. Można również wykupić jednorazową wejściówkę.
 2. Karta uczestnika (karnet) jest kartą imienną. Prosimy o jej okazanie przed każdymi zajęciami.
 3. Karnet jest dowodem wpłaty i biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
 4. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo:
  • korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, koce, wałki, paski, klocki i liny
  • używać w sali ćwiczeń mat,
  • korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej sali.
 1. Każde zajęcia tworzą całość, której części składowe są równie ważne. Sekwencja zaczyna się wprowadzeniem, a kończy relaksem. Dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź przed końcem. W przeciwnym razie możesz źle się poczuć lub zrobić sobie krzywdę.

 

PROCEDURA REKLAMACJI UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
  • zostaną spełnione założone cele zajęć,
  • zostaną zapewnione odpowiednie warunki udziału w zajęciach,
  • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień poruszanych w zajęciach,
  • prowadzący zajęcia przeprowadzi je w sposób profesjonalny, zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,
  • w czasie zajęć zostanie zrealizowany ich zakres merytoryczny,
  • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.
 1. Uczestnik zajęć może złożyć skargę lub reklamację, jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na dowolnym wzorze formularza reklamacji,  za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy.
 3. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia zajęć
 4. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.
 5. Organizator zajęć ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 6. Organizator zajęć ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 7. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w standardowych procedurach zarządzania jakością usług szkoleniowych.
 8. Możliwe formy rekompensaty:
  • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające brakującą wiedzę,
  • zwrot kosztów zajęć w przypadku niestawienia się prowadzącej w dniu zajęć, bez wcześniejszej informacji o zmianie organizacyjnej,
  • dodatkowa bezpłatna konsultacja z prowadzącą.
 9. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

 

PROCEDURA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, który zapisał się na pojedyncze zajęcia lub wykupił karnet na udział w większej ilości zajęć, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w chwili zakupu umowy, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy nie obejmie zajęć, w których Klient wziął już udział w ramach wykupionego karnetu. W przypadku niezadowolenia z zajęć, w których Klient wziął udział, można skorzystać z opisanej w niniejszym Regulaminie procedury reklamacji.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o kontakt z Natalią Mińską, ul. Albańska 20/1, 60-123 Poznań, tel. 666 314 721, e-mail: minska.natalia@gmail.com i poinformowanie o podjętej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane smem, albo pocztą elektroniczną lub tradycyjną). Można skorzystać z dowolnego wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 4. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy zostanie niezwłocznie wysłane potwierdzenie jej otrzymania.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności (z wył. pkt. 2 procedury odstąpienia), w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymano informację o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

OGÓLNE INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI NA STRONIE WWW.JOGANATALIA.PL

 1. Dokument, który czytasz, określa zasady przetwarzania i ochrony danych, które przekazują osoby korzystające ze strony www.joga.pl
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest NAMI Natalia Mińska, ul. Albańska 20/1, 60-123 Poznań, NIP 7871964360, REGON 382091340.
 3. Strona www.joganatalia.pl pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez gromadzenie tzw. plików cookies, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie, czy innym urządzeniu, na którym użytkownik wyświetla stronę www.joganatalia.pl
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez formularz kontaktowy i/lub zapis na newsletter
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony www.joganatalia.pl (m.in.które podstrony są najczęściej odwiedzane oraz w jaki sposób użytkownik trafił na konkretną podstronę) – tworzenie tych statystyk możliwe jest dzięki narzędziu Google Analitycs.
  • w celu lepszego dopasowania reklam i prowadzenia kampanii remarketingowych na Facebooku – dzięki temu reklamy powiązane z serwisem www.joganatalia.pl wyświetlają się tym osobom, których zainteresowania pokrywają się z treścią serwisu www.joganatalia.pl – takie zarządzanie reklamami możliwe jest dzięki zastosowaniu Piksela Facebooka
 5. Zapisywanie plików cookies można w każdej chwili wyłączyć, zarówno dla konkretnej witryny, jak i dla wszystkich połączeń z przeglądarki, chociaż może to skutkować uniemożliwieniem działania niektórych funkcji na stronach internetowych.
 6. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje wykorzystywane są w celu: zbierania danych kontaktowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia w każdej chwili.
 7. Poza opisanymi wyżej przypadkami koniecznymi do funkcjonowania i rozwijania serwisu www.joganatalia.pl, dane pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 8. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, można kontaktować się mailowo pod adresem nataliaminska@gmail.com