Tel: 666 314 721 | Email: minska.natalia@gmail.com

Joga Natalia Mińska

Tag: W domu


Na te zajęcia zapraszam wszystkich, którzy chcą praktykować w indywidualnej relacji nauczyciel – uczeń. Zajęcia są dopasowane do indywidualnych potrzeb ćwiczącego. Mogą odbywać się też w jego domu lub biurze, Read more…